Akustik Nörinom (Vestibüler Schwannom) Nedir?

Akustik nörinomlar, işitme ve denge sinirlerinde ortaya çıkan iyi huylu yavaş büyüyen tümörlerdir. Bu, tümör gerçekte akustik sinir yerine vestibüler sinirde olduğu için aslında bir yanlış adlandırmadır. Bunun yanında tümör, neuroma olmayıp schwannomadır. Bu durum için uygun terim vestibüler schwannomadır. İşitme ve denge siniri olan bu sinir vestibulo-kohlear ya da sekizinci sinir olarak da adlandırılır.

Belirtiler

Hastalar genellikle bir kulakta işitme kaybı, çınlama (tinitus), baş dönmesi ve denge kaybından şikayet ederler.

Tanı Nasıl Konur?

Tanı MRI ile, tümör boyutunun, konumunun ve beynin diğer lobunda da görülüp görülmemesinin değerlendirilmesiyle yapılır. İşitme kaybını değerlendirmek için formel işitme testi (odyogramlar) yapılmalıdır.

Tedavi Yöntemleri

Vestibüler schwannomalar çok nadir yaşamsal tehlike oluşturur. Bu tümörlerin bazıları uzun yıllar boyunca atıl durumda ya da yavaş büyüyen şekilde kalabilirler ve tedavi olmadan bazı küçük tümörler gözlenebilir. Ancak VSlerin çoğu özellikle kayda geçmiş büyüme kanıtı varsa ya da tümör ciddi nörolojik sorunlara neden oluyorsa tedavi edilmelidir.

Tümörü ortadan kaldırmak için bazı cerrahi yaklaşımlar mevcuttur.

1. Orta fossa yaklaşımı; kulağın üzerinde beynin temporal lobunun altındaki bölgeye yöneliktir ve bazen çok küçük tümörlerde tercih edilir.

2.Translabirentin yaklaşımı olarak adlandırılan bir diğer yaklaşım, mastoit boyunca kulağın arkasından beynin altındaki alana yönlenip işitme kaybına neden olur ve tümör tarafında işitmeyi koruma olanağı bulunan hastalar için uygun değildir. Translabirentin yaklaşımı çok büyük tümörler için uygun değildir.

3.Restosigmoid yaklaşımı; en çok tercih edilen yaklaşımdır. Kulağın arkasındaki alana yöneliktir; bu yaklaşımın tercih nedeni, büyük ya da küçük tüm tümör boyutlarında uygun olmasıdır. Restosigmoid yaklaşım, küçük tümörlü ve iyi işitme yetisine sahip hastaların yalnızca yarısında tümör tarafında işitmenin korunabilmesine karşın; her hastada işitmeyi koruma olanağı verir. Büyük tümörlü hastalarda tümör tarafında işitmenin korunmasına sık rastlanmamaktadır.

Akustik neuromanın bir başka riski, fasiyal paralizidir. Restosigmoid yaklaşımın yüz sinirini koruma amacına yönelik, ameliyatların %95’inden fazlasında erişildiği üzere, en iyi fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.

4.Radyo cerrahi yaklaşımı; radyo cerrahi lokal anestezi altında bir “kafa halkası”nın yerleştirilmesiyle başlayan; hastaya dışarıdan müdahale eden bir yöntemdir. Ayrıntılı bilgisayar programlaması altında, yüzlerce çok küçük radyasyon demeti tümöre odaklanır. Bu tedavi cerrahi gerektirmez ve iyileşme zamanı sıfırdır. Uzun süreli tümör kontrol oranları oldukça yüksektir ve risk düşüktür. Belli bir büyüklüğün üzerindeki tümörlere bu tedavi uygulanamaz.

 968 total views

Bir Yorum Yazın