KBB PROFESÖRÜ EROL EGELİ'NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLERİ

Prof. Dr. Erol Egeli
Uluslararası ve Ulusal Bildiriler

1. Egeli E, Dediler R, Erdem NM. The effects of spinal anesthesia on auditory brainstem response XVI. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Free Papers, Mart 1997, Sydney.

2. Egeli E, Akkaya S. The effect of peritonsillar corticosteroid infiltration in tonsillectomy. XVI.World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Free Papers, Mart 1997, Sydney.

3. Egeli E, İnalkaç E. Body growth in relation to tonsillar enlargement. XVI.World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Poster, Mart 1997, Sydney.

4. Egeli E, Kırış M, Kutluhan A, Erdem NM. The education of the hearing impaired children in Turkey. XVI. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Free Papers, Mart 1997, Sydney.

5. Külekçi M, Devge KC, Egeli E. Rijid ve fleksibil endoskopların KBB hastalıklarında kullanımı ve patolojinin fotoğrafla görüntülenmesi. Türk ORL XX. Ulusal Kongresi, 1989.

6. Yazıcı MF, Yücel Z, Egeli E. Falopian kanal eksplorasyonu ve fasial sinirin greft ile onarımı. Türk ORL XX. Ulusal Kongresi, 1989.

7. Yazıcı MF, Kıyak E, Yücel Z, Egeli E. SSK İstanbul Hastanesi KBB Kliniğinde 1983-1989 yılları arasında larinks kanserli hastalara uyguladığımız konservatif cerrahi yöntemler ve sonuçları. TÜRK ORL XX. Ulusal Kongresi, 1989.

8. Egeli E, Kutluhan A, Kırış M, İnalkaç E, Akkaya S. Timpanoplastide postoperatif sonuçların değerlendirilmesi. 23. Ulusal ORL ve Baş- boyun cerrahisi kongresi, 1995.

9. Egeli E, Kutluhan A, Kırış M, Akkaya S, İnalkaç E. KOM da preoperatif bulguların postoperatif bulgularla karşılaştırılması. 23. Ulusal ORL ve Baş- boyun cerrahisi kongresi, 1995.

10. Kutluhan A, Egeli E, İnalkaç E, Akkaya S. Peroperatif ve postoperatif tonsillektomi kanamaları azaltılabilir mi? 23. Ulusal ORL ve Baş- boyun cerrahisi kongresi, 1995.

11. Kutluhan A, Uğraş S, Akman E, Egeli E, Cesur Y, Odabaş D. Gingivadan gelişen oral kavitenin endodermal sinüs tümörü. Bir vaka takdimi. Pediatrik ORL Simpozyumu, 1996.

12. Çankaya H, Kutluhan A, Egeli E, Kırış M. Otitis medianın komplikasyonları: İki yıllık vakalarımız. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 1997.

13. Çankaya H, Kutluhan A, Egeli E, Kırış M. Brankial kleft anomalileri. Uludağ 98 KBB Günleri, 1998.

14. Çankaya H, Katı İ, Egeli E, Demirel B. Larengeal web: Bir olgunun larengeal maske ile değerlendirilmesi. Uludağ 98 KBB Günleri, 1998.

15. Egeli E. Ventilasyon tüpü çeşitleri ve karşılaştırılmaları. Uludağ 2002 KBB Günleri, 2002.

16. Çankaya H, Egeli E, Kuntsal L, Özbek H, İçli M. Topikal olarak orta kulağa uygulanan mitomisin C nin iç kulak üzerine etkileri. Uludağ 2002 KBB Günleri, 2002.

17. Egeli E, Demirci L, Yazıcı B. Devie nasal septumlu hastalarda alt konka hipertrofisinin computerize tomografi yoluyla incelenmesi. XXVII. Türk ulusal ORL ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2003.

18. Öztürk Ö, Belli ŞB, Alper M, Egeli E, Kaleli Ç. Larinksin psödosarkoması: vaka sunumu. XXVII. Türk ulusal ORL ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2003.

19. Öztürk Ö, Harputluoğlu U, Egeli E, Oğhan F, Mayda A. İlkokul çağındaki çocuklarda KBB hastalıkları tarama sonuçlarının sosyoekonomik seviyeye göre değerlendirilmesi. XXVII. Türk ulusal ORL ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2003.

 380 total views