Prof. Dr. Erol Egeli

1. Kutluhan A, Egeli E, Demirtaş İ, Akkaya S. KBB lokalizasyonlu Yabancı cisimler. Van Tıp Dergisi, 1:33-36, 1994.

2. Egeli E, Kutluhan A, Kırış M. Tonsillektomi metodları ve komplikasyonları. Van Tıp Dergisi, 2:54-56, 1995.

3. Egeli E, Kırış M, Kutluhan A, İnalkaç E. Van’ da ilkokullarda yapılan KBB tarama sonuçları. Van Tıp Dergisi, 2:191-193,1995.

4. Kutluhan A, Egeli E, Cesur Y, Kırış M, Akman N. Van ili ilkokullarında sosyoekonomik düzeyin ve KBB hastalıklarının okul başarısına etkileri. Van Tıp Dergisi, 2:163-6, 1995.

5. Egeli E, Yazıcı MF, Yücel Z. Radikal mastoidektomi uygulanan hastalarda odyolojik değerlendirme. KBB İhtisas Dergisi, 3:591-3,1996.

6. Egeli E, Kutluhan A, Kırış M, Erdem NM. Evaluation of 118 pupils of the Van school for the deaf. Eastern Journal of Medicine, 2:101-3, 1996.

7. Egeli E, Dediler R, Kırış M, Erdem NM. Anestezinin ABR üzerine etkileri. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4:138-9, 1996.

8. Kırış M, Uğraş S, Bozkurt M, Egeli E, Kutluhan A. Osteoblastic osteitis of the maxillary sinus: a case report. Eastern Journal Medicine, 1:62-4, 1996.

9. Egeli E, Kırış M, Kutluhan A. Peritonsiller apse: 57 olgunun değerlendirilmesi. KBB İhtisas Dergisi, 4:13-5,1997.

10. Kutluhan A, Egeli E, Kırış M, Akkaya S, İnalkaç E. Timpanoplastide erken dönem sonuçlarımız. KBB İhtisas Dergisi, ,  4:89-92, 1997.

11. Egeli E, Yücel Z, Batman Ç. Radikal mastoidektomi uygulanan vakalarda stapesin önemi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 35:100-2,1997.

12. Egeli E. Efüzyonlu otitis media ve tedavisi. Van Tıp Dergisi, 4:57-61,1997.

13. Çankaya H, Kutluhan A, Egeli E, Kırış M. Otitis medianın komplikasyonları: iki yıllık vakalarımız. Erciyes Tıp Dergisi, 19: 152-6, 1997.

14. Egeli E, Akkaya A, Erdem NM. Miringotomiyi takiben yapılan aspirasyon işitme için potansiyel bir risk midir? KBB İhtisas Dergisi, 4:149-50,1997.

15. Kutluhan A, Egeli E, Kırış M, İnalkaç E, Akkaya S. İntraoperatif ve postoperatif tonsillektomi kanamaları azaltılabilir mi?. Van Tıp Dergisi, 4:161-3, 1997.

16. Egeli E, Gürel SA. The aspect of the ABR in pregnancy. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37:11-4, 1997.

17. Egeli E, Yücel Z, Yazıcı MF. Radikal mastoidektomi uygulanan hastalarda patolojik değerlendirme. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36:41-4,1998.

18. Egeli E, Kutluhan A, Kırış M, Çankaya H, Akkaya S, İnalkaç E. Kronik otitis media nedeniyle opere edilen 92 vakanın retrospektif analizi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36:122-5, 1998.

19. Egeli E, Kuntsal L. Sıçan kulaklarında topikal kortikosteroid uygulamasının otomikroskopik ve ultrastrüktürel etkileri. KBB İhtisas Dergisi, 5:27-31, 1998.

20. Kutluhan A, Çankaya H, Egeli E, Kıroğlu F, Akkaya S, Kırış M. Çocukluk çağı timpanoplasti sonuçlarımız. Van Tıp Dergisi, 5:63-5, 1998.

21. Çankaya H, Kutluhan A, Egeli E, Kırış M. Brankial kleft anomalileri: üç olgu sunumu. KBB Postası, 8:29-32, 1998.

22. Egeli E, Arslan H, Akkaya S. Kronik otitis media da bilgisayarlı tomografi ile cerrahi bulguların karşılaştırılması. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37:117-20, 1999.

23. Çankaya H, Kutluhan A, Bekerecioğlu M, Egeli E, Kırış M, Uğraş S. Maksilla ve mandibula yerleşimli odontojenik miksoma. KBB İhtisas Dergisi, 6:90-3, 1999.

24. Çankaya H, Egeli E, Kırış M, Kutluhan A. Tükrük bezi tümörleri. KBB Klinikleri, 3:17-23, 2001.

25. Çankaya H, Kırış M, Kutluhan A, Karaayvaz M, Egeli E, İçli M, Kıroğlu F. İleri evre hipofarenks kanserleri: Vakalarımız ve sonuçları. Van Tıp Dergisi, 9:28-32, 2002.

26. Öztürk Ö, Harputluoğlu U, Egeli E, Oğhan F, Mayda A. İlkokul çağındaki çocuklarda kulak burun boğaz hastalıkları tarama sonuçlarının sosyoekonomik seviyeye göre değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 41:213-7, 2003.

27. Harputluoğlu U, Koçak S, Öztürk Ö, Demirci L, Egeli E. Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 5:142-5, 2003.

KBB PROFESÖRÜ EROL EGELİ'NİN ULUSAL YAYINLARI

 398 total views