Sigara çok sayıda kanser yapıcı bileşik içeren bir karışımdır; akciğer ve gırtlak kanserlerinin yanı sıra sigara boyun kanserine de yol açabilmektedir.

Sigara ve alkol kullanımının kanser riskini artırdığı artık tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Ancak bu kanser riski yalnızca akciğer veya gırtlak kanseri olarak algılanmamalıdır. Toplum içerisinde akciğer ve gırtlak kanseri kadar bilinirliği yaygın olmasa da boyun kanseri de sigara ve alkolün aşırı tüketiminden kaynaklı olabiliyor.

Tütün özellikle baş-boyun bölgesindeki kanserlerin en önemli nedenlerindendir. Baş ve boyun kanserlerinin yaklaşık %30’u sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigara içilme süresine, günlük içilen sigara sayısına, sigaranın özelliğine göre de kanser gelişim oranı değişir. Filtresiz sigaralarda risk daha fazladır. 10 yıldan fazla sigara içenlerde, içmeyenlere göre kanser gelişme riski 10-15 kat fazladır.

Sigara çok sayıda kanser yapıcı bileşik içeren bir karışımdır. Sigara dumanında; hidrokarbonlar, nitrozaminler, aromatik aminler, aldehitler, uçucu karsinojenler, inorganik bileşikler ve radyoaktif maddeler dahil 50’ye yakın kanser yapıcı madde tanımlanmıştır. Bu maddeler hücrelere ve içindeki yapılara bağlanarak hasara uğratırlar ve hücrelerde kontrolsüz çoğalma başlar.

Sigara en çok doğrudan temas ettiği bölgelerde tahribat yapmaktadır. Sigara dumanı, adeta dokunduğu yeri yakan ve hasta eden bir etkiye sahiptir. Dudaklarımızdan başlayarak dilimiz, damağımız, ağzımız, gırtlağımız, akciğerlerimiz sigaranın zararlarından en fazla etkilenen organlarımızdır. Sigaranın neden olduğu en tehlikeli hastalıklardan birisi de gırtlak kanseridir. Gırtlak kanseri olan hastaların %98’i sigara kullanan hastalardan oluşmaktadır. Bu orana baktığımız zaman sigara içen birisinin gırtlak kanserine yakalanma riski oldukça fazladır.

Baş ve boyun kanseri ve diğer kanser türlerinin en önemli özelliği erken tanıdır. Siz de alkol ve sigara kullanıyorsanız; bu belirtilere yakalanmadan önce KBB uzman hekimlerine görünmeniz faydalı olacaktır.

 14 total views,  1 views today

Bir Yorum Yaz