Çocuğunuz Yeterince Duyuyor mu?

İşitme kaybı, derecesi ne olursa olsun çocukların konuşma gelişiminde çok etkilidir; az bir kayıp bile çocukların sosyal ve akademik gelişimlerini bozar.

Çocuğunuz televizyonu yakından izliyor, söylenenleri duyamıyor veya tekrarlatıyor, okul başarısı düşüyorsa sessiz orta kulak enfeksiyonu geçiriyor olabilir.

Duymak insanların sosyalleşmelerinde çok önemli bir unsurdur. Ne kadar iyi duyarsak anlama şansımız o kadar artar. Tüm yaş guruplarında duymanın önemi olmakla birlikte, çocukluk yaş guruplarında bu daha da artmaktadır. Sosyal ve akademik gelişimin en önemli olduğu yıllar okul öncesi ve ilköğretim yıllarıdır. Bu dönemde çocuklarımızın yeterince duyduklarından emin olmalıyız.

Özellikle Kreş ve Okula Yeni Başlayan Çocuklara Dikkat!

Okul öncesi ve ilköğretim yılları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok sık tekrarladığı dönemdir. Kulak enfeksiyonlarının sıklığı da üst solunum yolu enfeksiyonlarına paralellik gösterir.

Akut orta kulak enfeksiyonları özellikle kreşe ve okula yeni başlayan çocuklarda her üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben gelişebilir. Bu dönemde orta kulak enfeksiyonu kendini kulak ağrısı, ateş ve geçici duyma kaybı ile gösterir; fakat sık geçirilen kulak enfeksiyonları sonucu, bazen de belirgin bir kulak enfeksiyonu geçirmemesine rağmen çocuklarda sessizce ilerleyen orta kulak enfeksiyonları da olabilir.

Çocuklarda Sessiz Orta Kulak Enfeksiyonu

Gelişmiş toplumlarda çocukların kalabalık ortamlarda yaşama zorunluluğu yanında, daha sık geçirilen orta kulak enfeksiyonlarında yapılan yetersiz ve etkisiz tedaviler sonucunda çoğu zaman “efüzyonlu otitis media” adını verdiğimiz sessiz orta kulak enfeksiyonlarına dönüşebilir. Burada olay sessiz seyrettiği için ağrı ve ateş gibi bulgular olmaz. İşitme kaybı ise yavaş yavaş şiddetini artırdığı için çocuk ve ailesi çoğu zaman farkına varamaz. Bu çocuklar iyi takip edildiklerinde, çoğu zaman ise tesadüfen farkına varılır. Oysa yarattıkları işitme kayıpları hiç azımsanmayacak kadar büyüktür ve çocuğun akademik gelişimini önemli ölçüde etkiler. Bu konu 2004 yılında yaptığımız, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesini içeren, Amerika’da Int J Pediatr Otolaryngol dergisinin birçok sayısında yayınlanan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Genellikle bu tür çocuklar televizyonu yakından izleme, söylenilenleri duymama veya tekrarlatma, derslerde anlatılanları kaçırma, başarı düşüklüğü gibi zaman içinde farkına varılan belirtiler gösterirler.

Tedavi

Öncelikle bu tür çocukların çok iyi bir KBB muayenesi ile tespiti ve takibi önemlidir. Tedavide antibiyotik ve yardımcı ilaçlar şart olmamakla birlikte verilebilir. Düzelmeyen vakalarda tüp takma ve geniz eti ameliyatı uygulanır; fakat bu ameliyat öncesi çok sıkı bir takip önemlidir. Tedavi sonuçları yüz güldürücü olup, çocuklar bu dönemi zararsız atlatabilirler.

 455 total views

Bir Yorum Yazın